Invallers bepalingen Nevobo

3.1.6  Invallersbepalingen  

         ( Tekst:  zie Wedstrijdreglement: art 3.1.6 Wijzigen team)

 3.1.6.1

Een speler mag in een hogere klasse, of in dezelfde klasse in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen:

a.    niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;

b.    niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.

Daarnaast mag een speler in een ander team horizontaal meespelen met de volgende beperkingen:

a.    dit team uitkomt in de tweede of lagere klasse van de seniorencompetitie of in een jeugdklasse onder de Hoofdklasse;

b.    dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort.

 3.1.6.2

Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen.

3.1.6.3

Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.

3.1.6.4

Een speler kan uiterlijk tot 1 maart worden teruggeschreven naar het naast lagere team dan waartoe hij reglementair behoort onder de volgende voorwaarden:

a.    de aanvraag is uiterlijk op de eerste dag van een kalendermaand, waarin hij wil gaan spelen in het naast lagere team, ingediend bij de Organisator;

b.    hij is in de afgelopen kalendermaand niet meer dan éénmaal uitgekomen in het team waartoe hij reglementair behoort;

c.    hij is in maximaal 11 wedstrijden uitgekomen.