Van de penningmeester:                                                                            29 mei 2017

 

Op 10 april werden de financi๋n over boekjaar 2015-2016 door Rob Veenis en Huub Hoogeveen gecontroleerd.

 

Het  seizoen 2015-2016 is geheel zoals verwacht afgesloten met een positief saldo van ongeveer € 285,00. Dit verschil wordt bijna geheel veroorzaakt door het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor de teamgelden (€ 265,00).

Nu is seizoen 2016-2017 ongeveer om en ik kan al zeggen dat de begroting ongeveer sluitend is geweest.

 

Ik constateer dat er de laatste jaren de ene keer een klein negatief saldo en de andere keer weer een klein positief saldo was. Door die positieve saldi kunnen we ook wat sparen om elke vijf jaar iets leuks doen.
Globaal genomen verandert er niet echt veel aan de jaarlijkse begroting.

 

Begroting 2017-2018:

Wederom zie ik geen noemenswaardige stijging door gemeente en Nevobo, daarom stel ik voor  zowel de verenigingscontributie als de teamgelden niet te verhogen.

Derhalve blijft de te betalen contributie € 100,00, teamgeld voor Nevobospelers € 100,00 en  teamgeld voor de recreanten € 30,00..

Noot van de penningmeester
Als iemand zich meldt voor een spelerskaart hoor ik vaak dat het maar een tientje kost.
Een Nevobo lidmaatschapskaart kost inclusief stimuleringsbijdrage inderdaad “maar”
€ 12,50, maar bijkomende kosten, zoals zaalhuur voor wedstrijden en Nevobo kosten per team zorgen ervoor dat per spelend lid echt € 100,00 afgedragen moet worden.
Spelers die in september ingeschreven staan in een team betalen € 100,00. Ga je spelen vanaf november dan betaal je € 75,00, vanaf januari €50,00 en speel je alleen in maart en april dan betaal je € 25,00.
 

 

Dirk van Luit