Van de penningmeester:†††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 28 mei 2018

 

Op 9 april werden de financiŽn over boekjaar 2016-2017 door Huub Hoogeveen en Martijn Noordenbos gecontroleerd.

Zoals verwacht werd seizoen 2016-2017 afgesloten met een klein positief saldo, dit keer Ä 295,00.

Voor zover ik nu kan overzien is ook de begroting van het lopende seizoen 2017-2018 weer ongeveer sluitend.

Ik constateer dat er de laatste paar jaren steeds een klein positief saldo is van een paar honderd euroís. Globaal genomen verandert er niet echt veel aan de jaarlijkse begroting.

 

Begroting 2018-2019:

Omdat ik geen signalen heb gekregen dat de kosten aan het Sportbedrijf voor inhuur zalen en de contributie voor de Nevobo zullen stijgen stel ik voorzowel de verenigingscontributie als de teamgelden niet te verhogen.

Derhalve blijft de te betalen contributie Ä 100,00, teamgeld voor Nevobospelers

Ä 100,00 enteamgeld voor de recreanten Ä 30,00..

Noot van de penningmeester
Verder valt er voor waar het de financiŽn betreft niets te melden.
Een verschil met voorgaande jaren is wel dat de Rabobank een andere manier heeft gevonden te sponsoren. Ging het de vorige twee seizoenen om een sponsorfietstocht, dit seizoen (en mogelijk ook komend seizoen) sponsort de Rabobank door leden van de Rabobank te laten stemmen op de vereniging.
Nog niet bekend is hoeveel het dit seizoen heeft opgeleverd voor VVA.

 

Dirk van Luit