V O L L E Y B A L V E R E N I G I N G   A L K M A A R

Inschrijfnr. K.v.K.:     V40636267

                                   

Ledensecretariaat:       Dirk van Luit

 

 

                                               A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

 

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

O: aankruisen hetgeen van toepassing is.

 

Ondergetekende,

 

NAAM EN VOORLETTERS:_____________________________________

 

ADRES:___________________________ NR.____________

 

POSTCODE:________________ WOONPLAATS:_______________________

 

meldt hierbij als lid van VVA aan:

 

O zichzelf        (m/v)   O zoon       O dochter   

 

ACHTERNAAM:_________________________ ROEPNAAM:____________________

 

TELEFOONNUMMER:___________________ GEB.DATUM:____________________

 

BANK/GIROrekeningnr:___________________E-MAILADRES:__________________

 

O ik wil:                      O trainen

O hij wil:                     O deelnemen aan de recreantencom­petitie per:­ 

O zij wil:                     O deelnemen aan de NeVoBo-competitie per:

 

Datum van aanmelding                                                                                 Handtekening

 

______________________                                                                          ________________________

 

NeVoBo-spelers: ook pasfoto bijvoegen!

Inleveren bij trainer