V O L L E Y B A L V E R E N I G I N G   A L K M A A R

Inschrijfnr. K.v.K.:     40636267

Ledensecretariaat:       Dirk van Luit,

Mail: info@vva-alkmaar.nl                            

 

                                               A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R

 

S.V.P. INVULLEN IN BLOKLETTERS

O: aankruisen hetgeen van toepassing is.

 

Ondergetekende,

 

NAAM EN VOORLETTERS:_____________________________________

 

ADRES:___________________________ NR.____________

 

POSTCODE:________________ WOONPLAATS:_______________________

 

meldt hierbij als lid van VVA aan:

 

O zichzelf        (m/v)   O zoon       O dochter   

 

ACHTERNAAM:_________________________ ROEPNAAM:_______________________

 

TELEFOONNR:__________________________  GEB.DATUM:______________________

 

BANKNR:_______________________________ MAILADRES:______________________

 

O ik wil:                      O trainen

O hij wil:                     O deelnemen aan de recreantencom­petitie per:­ 

O zij wil:                     O deelnemen aan de jeugdcompetitie per:

O deelnemen aan de NeVoBo-competitie per:

 

Nieuwe NeVoBo-spelers: ook pasfoto bijvoegen! Inleveren bij trainer svp.

 

 

Hierbij geef ik ook toestemming aan VVA om mijn gegevens op te slaan en te verwerken in leden - en contributiebestanden.

 

 

Datum van aanmelding                                           Handtekening

 

 

______________________                                    ________________________

 

 

 

**************************************************************************­*